Spring videre til hovedindholdet
Stueflytninger

Læs mere om automatiske stueflytninger, listen over fremtidige flytninger og individuelle stueflytninger

Anna Senouci avatar
Skrevet af Anna Senouci
Opdateret over en uge siden

Igennem et barns tid i en institution, vil barnet nogle gange skulle skifte stue. Hvis I, i jeres institution baserer disse flytninger på alderen af børnene, vil i kunne sætte automatiske flytninger op til at flytte børnene imellem stuerne.

I denne artikel vil vi gennemgå:

 • Opsætning af de automatiske flytteregler

 • Listen over fremtidige flytninger

 • Individuelle stueflytninger for specifikke børn


Automatisk flytning imellem stuer

For at gøre administrationen lettere for jer, anbefaler vi at i benytter jer af automatiske stueflytninger. Famly flytter ikke børnene før i godkender flytningen, hvilket giver jer en mulighed for manuelt at gå ind og kontrollere hvor børnene bliver flyttet hen, og lave ændringer på det enkelte barn hvis det skulle være nødvendigt.

Hvor finder jeg de automatiske stueflytninger?

Under Indstillinger gå til Stuer og vælg Regler for Stueflytninger. Her kan du oprette de regler, der automatisk flytter børn fra en stue til en anden, når de når en bestemt alder. Du kan også oprette en regel, der specificerer i hvilken alder barnet skal forlade institutionen.

Regler for Stueflytninger:

Her har du mulighed for at tilføje en ny regel for stueflytning, eller se de regler der allerede er gemt.

Klik på Tilføj ny regel for at oprette en ny regel. En ny pop-up vil åbne hvor du kan udfylde de nødvendige informationer;

 • Først vælger du stuen børnene skal flytte fra, og hvad der skal ske ('flytte til den næste stue' eller 'forlade institutionen').

 • Hvis barnet ikke skal udmeldes, vælg da hvilken stue barnet skal flytte til.

 • Nu skal du vælge hvilken regel der skal bestemme hvornår barnet skal flytte. Du kan vælge mellem;

 • 'På et senere tidspunkt efter at have nået en vis alder' → herefter vælge:

  • Den første dag i en bestemt måned (1. januar, 1. februar eller 1. marts osv.)

 • 'Når en bestemt alder er nået' → herefter vælge:

  • På denne dag

  • På den første i den følgende måned efter en bestemt alder er nået

  • Den første i måneden hvor en bestemt alder nås

  Prøv dig frem, til du finder den regel der virker bedst for dig.

 • Afslut med at vælge den alder som barnet skal have nået før reglen træder i kraft, og klik Tilføj.

Du kan sætte flere regler op ved at følge ovenstående trin igen. Husk at klikke Gem ændringer ved siden af Tilføj ny regel når du er færdig.

OBS: Hvis du vil styre stueflytninger manuelt, så kan du læse hvordan nedenfor.


Se dine regler

Se hvordan dine regler vil virke i praksis på de enkelte børn ved at gå ind på et barns profil vælg Om og tryk på Registrering og flytninger. Her kan du øverst se Flytninger og nedenunder se forventede flytninger baseret på flytteregler.


Kommende stueflytninger

Du finde en oversigt over Kommende flytninger under Fremmøde → Stueplanlægning Øverst på siden. Klikker du på denne, får du en liste over børn, der viser deres næste stueflytning, samt dato for denne. Oversigten er yderligere delt op i Overskredne flytninger og Kommende Flytninger, så det er ekstra nemt for dig at få et overblik over flytningerne.

Før et barn kan flytte til den næste stue, skal flytningen godkendes. Dette gøres nemt ved at klikke Bekræft.
Efter du har klikket bekræft på en kommende flytning, har du mulighed for at lave ændringer ved flytningen ved at klikke Skift.
OBS: Vær opmærksom på at du kan kan ændre i kommende flytninger. Godkender du en flytning der er overskredet, vil flytningen træde i effekt, og barnet vil flytte til den nye stue med det samme.

Klikker du på barnets navn i listen bliver du taget til en flytningsoversigt for barnet, hvor du har mulighed for at vælge om barnet skal blive i sin nuværende stue, eller lave en ny individuel flytning for barnet.

Besvarede dette dit spørgsmål?